Nr. Ap.:
Cladire:
Tip:
Etaj:
Stare:

Total: 46

Tip apartament Clădire Etaj Stare
Detalii
Apartament 2 camere Tip 3 B3,4 F1 scara A Parter Vândut
Studio B3,4 F1 scara A Parter Vândut
Apartament 2 camere Tip 2 B3,4 F1 scara A 1 Vândut
Apartament 2 camere Tip 1 B3,4 F1 scara A 1 Vândut
Apartament 3 camere B3,4 F1 scara A 1 Vândut
Studio B3,4 F1 scara A 1 Vândut
Apartament 2 camere Tip 2 B3,4 F1 scara A 2 Vândut
Apartament 2 camere Tip 1 B3,4 F1 scara A 2 Vândut
Apartament 3 camere B3,4 F1 scara A 2 Vândut
Studio B3,4 F1 scara A 2 Vândut
Apartament 2 camere Tip 2 B3,4 F1 scara A 3 Vândut
Apartament 2 camere Tip 1 B3,4 F1 scara A 3 Vândut
Apartament 3 camere B3,4 F1 scara A 3 Vândut
Studio B3,4 F1 scara A 3 Vândut
Apartament 2 camere Tip 2 B3,4 F1 scara A 4 Vândut
Apartament 2 camere Tip 1 B3,4 F1 scara A 4 Vândut
Apartament 3 camere B3,4 F1 scara A 4 Vândut
Studio B3,4 F1 scara A 4 Vândut
Apartament 2 camere Tip 2 B3,4 F1 scara A 5 Vândut
Apartament 2 camere Tip 1 B3,4 F1 scara A 5 Vândut
Apartament 3 camere B3,4 F1 scara A 5 Vândut
Studio B3,4 F1 scara A 5 Vândut
Apartament 2 camere Tip 2 B3,4 F1 scara A 6 Vândut
Apartament 2 camere Tip 1 B3,4 F1 scara A 6 Vândut
Apartament 3 camere B3,4 F1 scara A 6 Vândut
Studio B3,4 F1 scara A 6 Vândut
Apartament 2 camere Tip 2 B3,4 F1 scara A 7 Vândut
Apartament 2 camere Tip 1 B3,4 F1 scara A 7 Vândut
Apartament 3 camere B3,4 F1 scara A 7 Vândut
Studio B3,4 F1 scara A 7 Vândut
Apartament 2 camere Tip 2 B3,4 F1 scara A 8 Vândut
Apartament 2 camere Tip 1 B3,4 F1 scara A 8 Vândut
Apartament 3 camere B3,4 F1 scara A 8 Vândut
Studio B3,4 F1 scara A 8 Vândut
Apartament 2 camere Tip 2 B3,4 F1 scara A 9 Vândut
Apartament 2 camere Tip 1 B3,4 F1 scara A 9 Vândut
Apartament 3 camere B3,4 F1 scara A 9 Vândut
Studio B3,4 F1 scara A 9 Vândut
Apartament 2 camere Tip 2 B3,4 F1 scara A 10 Vândut
Apartament 2 camere Tip 1 B3,4 F1 scara A 10 Vândut
Apartament 3 camere B3,4 F1 scara A 10 Vândut
Studio B3,4 F1 scara A 10 Vândut
Apartament 2 camere Tip 2 B3,4 F1 scara A 11 Vândut
Apartament 2 camere Tip 1 B3,4 F1 scara A 11 Vândut
Apartament 3 camere B3,4 F1 scara A 11 Vândut
Studio B3,4 F1 scara A 11 Vândut

* imaginile/randarile sunt prezentate cu titlu informativ